Dating abakada Rouletten chat

Ang baybayin ay isang papantig, o syllabic na paraan ng pagsulat.

Sa ating modernong alpabeto, ang bawat titik ay isang payak na tunog o phoneme na maaaring isang patinig (vowel) o isang katinig (consonant).

Pinagsasama natin ang mga ito upang mabuo ang mga pantig (syllables).

Ang mga pantig na ito ay pinagsasama upang mabuo ang mga salita.

Ang Titik Para sa Da at Ra Isa lamang ang titik sa baybayin para sa d at r, ang .Ang hugis ng kudlit ay walang kaugnayan sa pagbigkas ng isang titik; ang pagbigkas ay batay sa kinalalagyan ng kudlit.Kung ang kudlit ay nasa itaas ng titik, ang pagbigkas ay I o E.Pag-aralan muna natin kung paanong sumulat ng baybayin.Inaakala ng maraming tao na ang baybayin ay isang kakaibang alpabeto lamang at ang kailangang gawin ay matutuhan lamang na sumulat ng mga titik at saka gamitin ang mga ito gaya ng ginagawa natin sa alpabeto ngayon.

Leave a Reply